Shine Lawyers Logo
1800 618 851
Shine Lawyers | Vietnamese Injury Lawyer | Shine Lawyers

Luật sư chuyên về vấn đề bồi thường thương tật

Hơn 40 năm, công ty luật Shine Lawyers đã giúp được rất nhiều người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chánh. Là một trong những công ty luật lớn nhất của Úc, chúng tôi luôn tận tâm cố vấn đúng đắn sao cho quý vị hiểu được trường hợp của mình.

Chúng tôi có nhiều luật sư nói tiếng Việt, có thể giúp quý vị hiểu biết quyền hạn của mình dựa vào luật pháp của Úc. Chúng tôi sẽ cùng ngồi trao đổi vấn đề, phù hợp với trình độ hiểu biết của quý vị, để quý vị cảm thấy thoải mái.

Muốn nói chuyện với một trong các luật sư của chúng tôi, những luật sư hiếu khách và có nhiều kinh nghiệm về vấn đề yêu cầu bồi thường, xin quý vị đừng ngại ngần, hãy gọi cho chúng tôi trên số điện thoại 1800 106 886, hoặc điền vào mẫu giấy liên lạc của chúng tôi. Khi gọi đến, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về trường hợp của quý vị và cho quý vị ý kiến đúng đắn về quyền hạn của mình. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà chúng tôi không thể giúp được quý vị, chúng tôi bảo đảm sẽ hướng dẫn quý vị đến đúng những người có thể giúp được.

Lý do quý vị nên chọn công ty luật Shine Lawyers

Shine Lawyers có văn phòng ở khắp nước Úc, và để nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho quý vị, cũng là một phần trong việc cung ứng dịch vụ pháp lý, chúng tôi có thể làm hẹn đến tận nhà hoặc ngay trong bệnh viện. Hầu hết các dịch vụ pháp lý chúng tôi cung ứng dựa trên tiêu chí bảo đảm Không Thắng Không Tính Lệ Phí, nghĩa là quý vị không phải trả bất cứ lệ phí nào cho chúng tôi trừ khi được bồi thường.

Những luật sư của chúng tôi trong lãnh vực này là những người đầy kinh nghiệm về vấn đề yêu cầu bồi thường tổn thương cá nhân, và họ có thể giúp quý vị vào bất cứ thời điểm và tình huống mà quý vị cần nhất. Cho dù quý vị bị thương tật tại nơi làm việc, trong tai nạn xe cộ, hoặc nơi công cộng – chúng tôi đều có thể giúp quý vị yêu cầu được bồi thường theo đúng vụ việc.

Các dịch vụ pháp lý để yêu cầu bồi thường mà Shine Lawyers cung ứng bao gồm:

  • Yêu cầu bồi thường tổn thương cá nhân
  • Yêu cầu bồi thường vì thương tật liên quan đến xe cộ
  • Yêu cầu bồi thường vì thương tật khi bị đụng xe
  • Yêu cầu bồi thường vì tai nạn lao động
  • Yêu cầu bồi thường vì tai nạn nơi công cộng
  • Yêu cầu bồi thường vì bệnh viện/bác sĩ tắc trách trong khi chữa trị
  • Yêu cầu bồi thường vì bệnh do ảnh hưởng của chất Asbestos
  • Yêu cầu hãng bảo hiểm và quỹ hưu liễm trả tiền do mất khả năng lao động vì thương tật
Hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu giấy liên lạc hoặc gọi cho chúng tôi trên số 1800 106 886.

Contact Us