We think you are in Victoria. If not please click 'Change'

In your state, you are required to confirm you wish to access this information. Please enter 'QLD' or 'WA' in the field below to continue.

No thanks

Pampasan Penerbangan Malaysia Airlines MH370

Halaman ini adalah berkaitan dengan  tuntutan terhadap Malaysia Airlines, yang  mungkin akan menjadi hak pertama keluarga penerbangan MH370. Tuntutan lain  akan diwujudkan secara serentak, dan Jabatan Undang-undang Penerbangan Shine Lawyers  akan menguruskan tuntutan tersebut juga jikalau ada  timbul bukti atau petunjuk bahawa kegagalan  sistem mekanikal, elektrik atau beberapa sistem pesawat lain memainkan peranan dalam  kemalangan ini.

Informasi  ini disediakan untuk membantu keluarga-keluarga penerbangan  MH370  memahami hak undang-undang dan  pampasan yang mereka mungkin berhak menuntut.

Our offer to you

 • Obligation-free consultation to assess your case confidentially

 • Claim assessment process where we will explain all of the options available to you

 • We can come to you - if you can't make it into the office we're more than happy to come to you

 • No Win No Fee arrangement

Common questions about Pampasan Penerbangan Malaysia Airlines MH370

Patrick Nunan, Pengurus Jabatan Penerbangan, mempunyai hampir 40 tahun pengalaman tindakan undang-undang penerbangan, yang berkembang di dialam praktisnya sendiri, Cleary & Lee, sebulum praktis tersebut bersatu dengan Shine Lawyers pada tahun 2012. Patrick Nunan bersama mengerusikan Jawatan Kecil/Kumpulan Minat Khusus ALA.

Beberapa kesnya melibatkan tututan penerbangan komersial, di samping penerbangan sewa khas dan kemalangan helikopter. Pengetahuannya dan kepakarannya tentang pemilihan perkongsian dalam bidang kuasa asing telah memastikan hasil yang berkualiti tinggi dalam kedua-dua tindakan undang-undang Amerika Syarikat, dan penempatan penting yang berlaku di luar jurisdiksi yang melibatkan beberapa syarikat penerbangan bukan Amerika Syarikat dan syarikat syarikat insurans mereka.

Kepakaran kami yang digabungkan dan tindakan kami secara pasukan adalah apa yang kita boleh membawa kepada keluarga yang telah mengalami penderitaan akibat daripada kemalangan penerbangan MH370.
Undang-undang yang terpakai kepada keluarga mangsa mangsa dan bidang kuasa di mana kami akan mengambil tindakan hanya boleh ditentukan selepas memeriksa jadual perjalanan setiap penumpang tertentu yang bergantung kepada asal usul dan destinasi perjalanan mereka masing masing.

Undang-undang berasingan terpaksa diaplikasikan berkenaan dengan bantuan keluarga yang akan terpakai serta merta dan yang berbedza daripada undang-undang pampasan penerbangan antarabangsa.

Bagaimana anda boleh mendapat tahu undang-undang pampasan yang terpakai? Adakah ianya bergantung kepada di mana pesawat MH370 itu didapati?

Undang-undang pampasan yang terpakai bergantung pada dimana tuntutan dimulakan. Lokasi tuntutan dimulakan bergantung pada perjanjian antarabangsa yang akan terpakai, dan hal tersebut ditentukan oleh jadual perjalanan setiap penumpang tertentu.

Ini bukanlah suatu latihan yang sederhana, tetapi kami sebagai pakar dalam bidang ini bersedia akan mengatasi masaalah dimana iannya timbul.

Butir butir umum kovensyen penerbangan yang relevan pada MH370.
 • Undang-undang ini adalah relevan hanya kepada penumpang penumpang dan keluarga mereka,tetapi tidak boleh dipakai berkenaan dengan juruterbang dan kakitangan kabin, atau penumpang gelap (seperti orang- orang yang menggunakan paspotcurian untuk perjalanan).
 • Konvensyen penerbangan ini mempunyai sejarah yang berbedza dan rumit yang sering kurang difahami oleh mahkamah mahkamah di dalam beberapa jurisdiksi oleh kerana undang-undang yang dibangkitkan adalah baru, dan kepakaran peguam peguam dalam bidang ini tidal beberapa luas. Kami adalah pakar dalam membantu peguam asing memakai undang-undang penerbangan yang berpatutan dengan tuntutan pelanggannya secara individu.
 • Keluarga-keluarga mangsa perlu di nasihati oleh peguam yang berpakar kerana peguam berpengalaman yang mengendalikan tuntutan kemalangan udara sebelum kejadian ini tidak menyedari bahawa kejadian ini akan menimbulkan isu undang-undang penerbangan yang baru. Kes-kes yang dikendalikan dengan kurang pakar mungkin akan mengakibat keluarga-keluarga mangsa mangsa menerima pampasan yang tidak cukup atau adil.
Ada – penumpang atau keluarga penumpang mempunyai 2 tahun untuk membuat tuntutan dari masa pesawat sepatutnya sampai dan bukan dari masa pesawat itu didapat car– iaitu 8 Mac, 2016.

Had tempoh masa 2 tahun terpakai kepada setiap tuntutan keluarga penumpang. Ini tidak bermakna anda perlu menerima tawaran yang diberikan kepada anda oleh syarikat penerbangan itu atau syarikat insuransnya dalam masa tempoh had tersebut.(lihat di bawah untuk maklumat lanjut mengenai tawaran yang dibuat).
Konvensyen Montreal 1999 menyediakan undang-undang untuk kebanyakan kemalangan penerbangan saperti berikut:

1. Sebuah syarikat penerbangan adalah bertanggung jawab atas ‘kemalangan’ secara strik.(ini adalah istilah undang-undang dan bukan dianggap sebagai suatu penghakiman mengenai apa yang telah berlaku kepada MH370) Ini bermakna:
 • Syarikat penerbangan dikehendaki membayar pampasan tanpa pembuktian bersalah, sehingga 113.100 “Hak Pengeluarkan Khas” (dalam mata wang lain ini bermakna lebih kurang $195,000 AUD; 1,079,000 CNY; 575,000 MYR; $175,000 USD; 10,760,000 INR; 1,993,000,000 IDR; 126,200 EUR; 105,490 GBP; $206,600 NZD; 1,663,900 UAH; or 6,421,900 RUB); serta
 • Kalau syarikat penerbangan tidak dapat membuktikan bahawa ‘kemalangan’ tidak sekurang-kurangnya sebahagiannya disebabkan oleh sesuatu yang disebabkan oleh kakitangan atau ejen mereka atau apa apa yang mereka gagl membuat, maka keluarga mangsa mangsa boleh menerima pampasan untuk kerugian terbukti lebih daripada 113.100 had SDR.
 • Secara alternatif, jika syarikat penerbangan itu tidak dapat membuktikan kepada mahkamah bahawa kerugian itu berlaku semata-mata dan disebabkan oleh kecuaian atau perbuatan salah pihak lain dan bukan oleh syarikat penerbangan itu, maka keluarga boleh juga menerima pampasan bagi kerugian yang terbukti lebih daripada 113.100 had SDR.

Dua mata peluru terakhir di atas mungkin akan membangkitkan masalah terbesar dalam tuntutan yang timbul daripada MH370 tetapi ini merupakan cabaran yang kami telah menkaji dan bersedia untuk mengendalikan tidak kira apa punca akhirnya kehilangkan MH370 itu didapati.

2. Keluarga-keluarga tidak boleh membuat tuntutan terhadap Malaysia Airlines di bawah undang-undang mana-mana negara. (cth. undang-undang tempatan Cina, atau undang-undang “tort” atau kecuaian tempatan Australia).

3. Keluarga-keluarga boleh memilih di mana mereka ingin membuat tuntutan. Pilihan dalam kes MH370 adalah seperti berikut:
 • Malaysia; atau
 • Negara di mana Malaysia Airlines mempunyai tempat perniagaan dan di mana perjalanan/tiket telah dibeli jika tidak Malaysia; atau
 • Cina; atau
 • Negara destinasi ahkir kalau tidak kembali ke Malaysia atau Cina; atau
 • Negara “utama dan tempat tetap kediaman” penumpang. (ini tidak sama dengan kewarganegaraan. Oleh itu, sebagai contoh, penumpang India yang tinggal kekal di Kanada boleh mendakwa Malaysia Airlines dinegeri Kanada).M

Tuntutan beberapa penumpang, terutamanya penumpang dari Indonesia dan Rusia, mungkin jatuh di bawa, rejim lebih tua, dipanggil Konvensyen Warsaw. Pampasan yang disediakan di bawah konvensyen ini adalah jauh lebih rendah daripada pampasan di bawah Konvensyen Montreal 1999 demikian akan memerlukan kerja tambahan untuk menentukan cara-cara membayar pampasan kepada keluarga secukupnya.
Betul – Ada cara tambahan terbuka untuk membayar pampasan kepada keluarga mangsa mangsa melalui perjanjian ‘intercarrier’ (Perjanjian IATA Intercarrier mengenai Liability Penumpang, IIA), yang kami sepenuhnya mengetahui, dan yang Malaysia Airlines telah ditandatangani.

Kes-kes ini hanya melibatkan sebahagian daripada keluarga mangsa mangsa, terutama keluarga penumpang Indonesia. Perjanjian ini memperbolehkan penumpang penumpang yang mempunyai tuntutan yang jatuh di bawah rejim Warsaw yang lebih tua itu menlanjutkan tuntutan mereka mengikut undang-undang di mana mereka tinggal, walaupun Konvensyen Warsaw lebih tua itu tidak membenarkannya.
Tidak. Dalam kebanyakan kes, undang-undang antarabangsa menghalang syarikat penerbangan mengurangkan jumlah pampasan mereka perlu membayar kepada keluarga, dengan jumlah manfaat kematian atau faedah lain yang keluarga itu berhak menerima daripada pihak lain.
Sehingga pesawat didapati, Shine Lawyers akan memberikan perkhidmatan peguam bela secara gratis kepada keluarga keluarga penumpang MH370 untuk memastikan mereka menerima semua kelayakan menurut undang-undang. Kami akan menasihati secara terbuka keluarga-keluarga tentang hak bantuan mereka menurut undang-undang penerbangan antarabangsa, kerana kami menganggap tindakan kami ini adalah tanggungjawab kami sebagai pakar serantau dalam bidang ini.

Ini bermakna kami akan memastikan keluarga keluarga menerima maklumat terkini dengan cara yang tepat pada masanya dan semua hak dan keperluan pada masa ini dipenuhi oleh syarikat penerbangan menurut kewajipan Malaysia Airlines sebagai Negeri Pejabat Pendaftaran pesawat itu, mengikut undang-undang antarabangsa.

Keluarga keluarga mempunyai hak untuk menerima semua maklumat menurut undang-undang dan dasar antarabangsa dan kami akan terus menyokong keluarga keluarga untuk menerima semua berita yang syarikat penerbangan itu mempunyai, sama ada atau tidak ia disahkan, dan sama ada atau tidak maklumat tersebut telah dilepaskan kepada orang ramai.

Artikel-artikel lain pada laman web kami menggambarkan hak-hak bantuan keluarga keluarga dengan lebih terperinci.
Kami akan membantu keluarga MH370 dalam semua tuntutan pampasan penerbangan antarabangsa yang mereka akan meneruskan secara “tanpa menang, tanpa bayaran”.

Kami dapat menguruskan hubungan-hubungan kompleks antara undang-undang antarabangsa dan asing berkaitan dengan tuntutan penumpang dari segala jurisdiksi dengan bantuan pakar rakan kongsi undang-undang antarabangsa dan persatuan-persatuan
Adalah cara biasa, di dalam kes-kes kemalangan penerbangan, untuk syarikat penerbangan mencuba menyelesaikan tuntutan dengan keluarga penumpang penumpang pada awalnya. Walaupun, tindakan ini tidak dilarang, keluarga-keluarga perlu menyedari bahawa adalah berfaedah untuk syarikat penerbangan dan syarikat insuransnya membayar jumlah pampasan yang paling kurang yang keluarga mungkin berhak menerima dibawah konvensyen yang berkaitan.

Anda tidak mempunyai obligasi untuk menerima tawaran yang diberikan kepada anda oleh syarikat penerbangan atau syarikat insuransnya, tidak kira bagaimana tawaran itu dinyatakan, walaupun ianya dinyatakan terbuka untuk diterima dalam masa yang terhad. Selain daripada itu, anda juga tidak perlu menandatangani apa apa dokumen tanpa menerima nasihat sendiri tentang isi kandungan dokumen itu atau apa yang anda mungkin merugi apabila bersetuju menerima pampasan yang kurang cukup.

Anda mempunyai hak sendiri untuk mendapatkan nasihat undang-undang anda sendiri berkenaan dengan apa apa tawaran yang dibuat oleh syarikat penerbangan atau syarikat insuransnya. Kami bersedia membantu keluarga-keluarga mangsa mangsa untuk menerima pampasan undang-undang yang maksimum menurut undang-undang antarabangsa, dan menurut undang-undang negara yang mereka bermula tuntutan di dalamnya (dengan kerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa kami).

Para peguam yang mewakili syarikat penerbangan dan syarikat insuransnya tidak mewakili anda. Kalau anda melantikkan peguam pakar penerbangan, mereka akan bertindak supaya anda dapat menerima hasil yang paling tinggi dari syarikat penerbangan dan syarikat insuransnya.
Nasihat undang-undang penerbangan kami boleh didapati 24 jam setiap hari, 7 hari setiap minggu melalui telefon.

Kami juga bersedia bertemu dengan anda, di mana sahaja anda mungkin berada.

Latest from the blog

Back to school road safety
January 17, 2018

Back to school road safety

During the busy rush of getting kids ready for a new year of school with books, uniforms and bags, it’s important for parents to ensure their children are stepping into the new school year on the right, and safe, foot. A recent study has returned some alarming statistics, showing that over 70 percent of drivers […]

Read more
SSM: Wedded bliss still needs legal protections. A checklist for the newly married.
January 9, 2018

SSM: Wedded bliss still needs legal protections. A checklist for the newly married.

It’s an exciting day for same-sex-couples in Australia who are now able to officially wed from today but a legally binding marriage isn’t the safeguard for all your rights. It is important to remember there are legal changes all married couples still need to make to ensure their new husband or wife is protected under […]

Read more
Mark Bates – This is my story
January 8, 2018

Mark Bates – This is my story

Mark was an electrician by trade, the bread winner for his wife and daughter. A fit and active 43-year-old, Mark enjoyed riding motorbikes, particularly his Yamaha Road Star. Mark was returning home from work. Mark was riding his motorbike home from a job site when he was t-boned at an intersection by a four-wheel drive. […]

Read more
See more from the blog

Enquire now

Call Us Now

Our friendly consultants are available to talk Monday to Friday, 8:15am to 6:00pm AEST.

1800 618 851

Live Chat

Chat with Shine Lawyers through the livechat system without leaving your computer. No downloading, completely private and best of all - its easy to use.

Start a live chat now

Enquire Now

Enquire now